Články

Důležité: 1.Výzva k úhradě pro členy FAČR

16. 03. 2013 16:52:48 od Michal Nos

Tímto vyzýváme všechny členy FAČR, kteří do dnešního dne neuhradili členský příspěvek pro rok 2013, aby tak učinili nejpozději do 31.3.2013. Pokud tak neučiní, bude v souladu s čl. 5 odst. 1b) Stanov FAČR přistoupeno k jeho vyškrtnutí (vymazání) z členské evidence FAČR.

Výše uvedená výzva se týká členů, kteří jsou aktivní již od roku 2012 a v letošním roce pouze obnovují své členství uhrazením členských příspěvků (tzn.: na webovém portálu clenstvi.fotbal.cz se objevují s šedým puntíkem – čekající na platbu). Jak je již uvedeno výše, pokud do 31.3.2013 nebudou za tyto členy uhrazené členské příspěvky pro rok 2013, k 1.4.2013 budou z databáze FAČR vyškrtnuti (vymazáni).

Pokud se vyškrtnutí členové opět budou chtít stát členy FAČR, musí postupovat jako „Nový člen“ a zaslat novou přihlášku člena FAČR dle Metodických pokynů členské databáze 2013 uvedených na webovém portálu http://clenstvi.fotbal.cz/metodicky-pokyn/215/ .

| Napsal: Michal Nos | Kategorie: Články | Komentáře nejsou povoleny | Trvalý odkaz |