Články

OTEVŘENÝ DOPIS příznivcům slatinského fotbalu

18. 05. 2011 08:08:41 od Klajsner Václav

OTEVŘENÝ DOPIS
příznivcům slatinského fotbalu

Fotbalisté, rodiče a rodinní příslušníci menších slatinských fotbalistů, přátelé sportu a fotbalu, rodilí i přistěhovalí Slatiňáci, přijměte, prosím pozdrav a věnujte laskavě několik chvil přečtení tohoto dopisu.

Dobře si vědomi nedobré situace ve fotbalovém oddílu, nutnosti věci změnit a téměř na konci se svými silami a schopnostmi udržet v současném obsazení perspektivní chod fotbalový oddíl ve Slatině se na Vás obracíme s prosbou o pomoc i radu. Fotbalový oddíl SK Slatina nefunguje nejlépe po finanční i organizační stránce. Nezříkáme se jako členové stávajícího výboru své odpovědnosti, ale v současné situaci nejsme schopni jen svými silami situaci napravit.

Využíváme období, kdy končí jeden soutěžní ročník, který nebyl špatný a před novým soutěžním ročníkem chceme položit základy konsolidace celého fotbalového oddílu. K tomu však slatinský fotbal potřebuje alespoň „deset spravedlivých“, pro něž bude výzvou postavit na ne zcela zničených základech kvalitní strukturu oddílu, oživit jeho zdravý duch, napnout plachty a dát nový směr fotbalu ve Slatině.

Obracíme se proto na ty z Vás, kteří mohou a chtějí pro slatinský fotbal něco udělat, byť i tu nejmenší práci , aby tento zájem formálně vyjádřili podpisem NÁVRATKY níže přiložené POZVÁNKY na tuto valnou hromadu, která je na konci tohoto otevřeného dopisu a jejím předáním některému z členů současného výboru nebo jejím odevzdáním v restauraci na hřišti nebo na Spartaku nebo u správce tenisu pana Nešpůrka. Ostatní (návštěvníky webu,vývěsek apod.) prosíme, aby vyjádřili svůj zájem e-mailem, telefonicky, SMS, nebo jakýmkoli vhodným způsobem.

POZVÁNKA
na
VALNOU HROMADU 26. května v 19.00 hod.
v sále staré radnice na Přemyslově nám. , na kterou jste tímto zváni a na níž bude řádně a Vašimi hlasy zvolen výbor, který bude mít ve Vás oporu při další práci.
Děkujeme : výbor fotbalového oddílu SK Slatina

| Napsal: Klajsner Václav | Kategorie: Články | Komentáře nejsou povoleny | Trvalý odkaz |